Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 10.7.2008

Veroaste aleni vuonna 2007 vaikka verokertymä kasvoi nopeasti

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan 43,0 prosenttia vuonna 2007. Edellisenä vuonna veroaste oli 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi. Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kokonaiskertymä nousi 6,3 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 77,2 miljardia euroa. Bruttokansantuotteen 7,6 prosentin nimellisen kasvun takia veroaste laski kuitenkin edellisestä vuodesta. Nettoveroaste, jossa veroasteesta on vähennetty yksityiselle sektorille maksetut tulon- ja pääomansiirrot sekä tukipalkkiot, nousi puolestaan 0,5 prosenttiyksikköä 22,3 prosenttiin. Nettoveroasteen kehitystä selittää se, että julkiset siirrot kasvoivat hitaammin kuin bruttokansantuote ja verojen sekä pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä.

Valtion ja kuntien verokertymät nousivat edellisestä vuodesta 6,1 ja 7,7 prosenttia. Kasvu johtui pääasiassa yhteisöjen ja kotitalouksien maksamien tuloverojen voimakkaasta kasvusta. Kotitalouksien saama palkkasumma kasvoi ansiotason nousun ja työllisyyden paranemisen vuoksi. Yhteisöjen maksamien verojen kasvu johtui yritysten yrittäjätulon kasvusta. Kansantalouden tilinpidon yrittäjätulo vastaa likimain yritysten liikekirjanpidon voittoa ennen osinkojen ja verojen maksamista.

Pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerättiin 5,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Työeläkemaksukertymä kasvoi 6,2 prosenttia. Pakollisten sosiaaliturvamaksujen kokonaiskertymä nousi 21,4 miljardiin euroon.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut saajasektoreittain

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007*
milj. euroa
Kaikki yhteensä 62 418 62 334 64 186 64 187 66 191 69 120 72 615 77 225
Valtio 34 310 32 929 34 667 34 824 35 966 37 244 38 378 40 722
- tulo- ja varallisuusvero 13 973 12 098 12 676 11 806 12 319 12 749 12 888 14 384
- arvonlisävero 10 869 11 118 11 680 12 455 12 949 13 658 14 418 15 000
Kunnat 13 484 13 807 13 773 13 538 13 778 14 330 15 299 16 478
Sosiaaliturvarahastot 14 486 15 473 15 640 15 721 16 317 17 392 18 762 19 825
Euroopan unioni 139 127 106 104 130 154 176 200
  suhteutettuna BKT:hen, %
Kaikki yhteensä 47,2 44,6 44,6 44,0 43,4 43,9 43,5 43,0
Valtio 25,9 23,5 24,1 23,9 23,6 23,7 23,0 22,7
- tulo- ja varallisuusvero 10,6 8,6 8,8 8,1 8,1 8,1 7,7 8,0
- arvonlisävero 8,2 7,9 8,1 8,5 8,5 8,7 8,6 8,3
Kunnat 10,2 9,9 9,6 9,3 9,0 9,1 9,2 9,2
Sosiaaliturvarahastot 11,0 11,1 10,9 10,8 10,7 11,1 11,2 11,0
Euroopan unioni 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

* = ennakkotieto.

Lähde: Verot ja veronluonteiset maksut 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Asko Kauppinen (09) 1734 3216, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 10.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2007/vermak_2007_2008-07-10_tie_001.html