Finlands officiella statistik

Skuldsaneringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2020 ökade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 5,2 procent från året innan
9.6.2021
Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 4 650 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna år 2020. Detta är 228 (5,2 procent) fler än året innan. Av de behandlade ärendena var 4 024 skuldsaneringsansökningar, 462 ändringar av betalningsprogram, 133 fastställanden av tilläggsprestationer och 26 förfall av slutbehandlade skuldsaneringar.

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och som slutbehandlats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalningsstörningar, skulder, skuldsanering.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Mer omfattande uppgifter än tidigare om privatpersoners skuldsaneringar
30.4.2012
I statistiken över skuldsaneringar kommer det att fr.o.m. 30.4.2012 finnas mer omfattande uppgifter än tidigare om antalet skuldsaneringsansökningar och antalet personer som ansökt om skuldsanering samt om den socioekonomiska bakgrunden hos dessa personer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/index_sv.html