Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.1.2022

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni vuonna 2021 edellisvuodesta 1,5 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2021 käräjäoikeuksiin jätettiin 3 812 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Hakemuksia jätettiin 59 kappaletta (1,5 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2012–2021

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2012–2021

Aviopuolisot, yhteisvastuulliset kanssavelalliset sekä velallinen ja takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä. Vuonna 2021 tehdyistä velkajärjestelyhakemuksista 185 hakemusta (4,9 prosenttia) oli aviopuolisoiden yhteishakemuksia. Kanssavelallisten kanssa tehtyjä yhteishakemuksia oli 12 kappaletta (0,3 prosenttia) ja takaajan kanssa tehtyjä yhteishakemuksia 3 kappaletta (0,1 prosenttia). Loput 3 612 hakemusta (94,8 prosenttia) olivat yksittäisten hakijoiden tekemiä. Hakemuksista miesten jättämiä oli 1 905 kappaletta (50,0 prosenttia) ja naisten jättämiä 1 907 kappaletta (50,0 prosenttia).

Velkajärjestelyä haki vuonna 2021 yhteensä 3 783 henkilöä, mikä on 55 hakijaa (1,4 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemusten määrä ja velkajärjestelyä hakeneiden henkilöiden määrä poikkeavat hieman toisistaan, sillä sama henkilö voi tehdä useita hakemuksia vuodessa.

Vuonna 2021 velkajärjestelyä hakeneet olivat iältään 22–89-vuotiaita. Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten velkajärjestelyhakemuksia tekivät 35–44-vuotiaat. Lukumäärällisesti eniten hakemusten määrä kasvoi 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa hakemuksia jätettiin 35 kappaletta (6,7 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Velkajärjestelyä hakeneiden mediaani-ikä oli 49 vuotta.

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2017–2021

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2017–2021

Perhetyypiltään suurin velkajärjestelyä hakeneiden ryhmä olivat perheisiin kuulumattomat: 46,7 prosenttia kaikista hakijoista. Miehistä perheisiin kuulumattomia oli 49,8 prosenttia ja naisista 43,7 prosenttia. Miehistä avioliittotalouksissa elävät olivat toiseksi suurin ryhmä (26,7 prosenttia). Naisista toiseksi suurimman ryhmän muodostivat yksinhuoltajat (22,3 prosenttia).

Sekä perheisiin kuulumattomia, yksinhuoltajatalouksia että perhetyypiltään tuntemattomia oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko aikuisväestössä (18 vuotta täyttäneet). Vuonna 2021 velkajärjestelyä hakeneiden joukossa perheisiin kuulumattomia oli 46,7 prosenttia ja yksinhuoltajia 13,8 prosenttia. Vuoden 2020 lopussa perheisiin kuulumattomien osuus aikuisväestöstä oli 32,2 prosenttia ja yksinhuoltajien osuus 5,8 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2021 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2020

Velkajärjestelyä hakeneet 2021 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2020

Vuonna 2021 velkajärjestelyä hakeneista 42,8 prosenttia oli työllisiä. Työllisten osuus velkajärjestelyä hakeneista väheni 5,0 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Velkajärjestelyä hakeneista eläkeläisiä oli 30,9 ja työttömiä 17,4 prosenttia. Eläkeläisten osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi 2,4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta, työttömien osuus kasvoi 2,5 prosenttiyksikköä. Työllisten, opiskelijoiden ja eläkeläisten osuus velkajärjestelyä hakeneiden joukossa oli pienempi kuin koko aikuisväestössä, jossa vuonna 2020 työllisiä oli 50,4, opiskelijoita 5,5 ja eläkeläisiä 32,1 prosenttia. Työttömiä sen sijaan oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko väestössä, jossa työttömien osuus vuonna 2020 oli 7,8 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2021 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2020

 Velkajärjestelyä hakeneet 2021 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2020

Lähde: Velkajärjestelyt 2021, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (231,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 4. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/velj/2021/04/velj_2021_04_2022-01-19_tie_001_fi.html