Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2020

Månad Levande
födda
Döda     Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Den totala förändringen 1) Folkmängd   
Totalt 42 776 50 186 -7 410 274 346 28 299 10 752 17 547 10 313 5 535 605
Januari 3 907 4 685 -778 21 364 2 977 1 229 1 748 408 5 525 700
Februari 3 633 4 520 -887 18 663 2 630 991 1 639 883 5 526 583
Mars 3 899 4 883 -984 20 905 2 602 900 1 702 797 5 527 380
April 3 757 4 866 -1 109 21 145 1 637 491 1 146 80 5 527 460
Maj 3 874 4 619 -745 21 753 1 634 550 1 084 377 5 527 837
Juni 3 856 4 354 -498 25 706 2 251 825 1 426 989 5 528 826
Juli 4 184 4 334 -150 28 057 3 097 1 008 2 089 1 997 5 530 823
Augusti 4 190 4 364 -174 43 850 3 439 1 774 1 665 1 583 5 532 406
September 3 951 4 495 -544 28 921 3 005 1 442 1 563 1 121 5 533 527
Oktober 3 922 4 641 -719 23 413 2 943 894 2 049 1 419 5 534 946
November 3 603 4 425 -822 20 569 2 084 648 1 436 659 5 535 605
1) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Lipasti 029 551 3041, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. november 2020, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/11/vamuu_2020_11_2020-12-22_tau_001_sv.html