Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2020

Månad Levande
födda
Döda     Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Den totala förändringen 1) Folkmängd   
Totalt 31 267 36 344 -5 077 198 809 19 349 7 204 12 145 7 041 5 532 333
Januari 3 908 4 682 -774 21 369 2 980 1 228 1 752 472 5 525 764
Februari 3 628 4 518 -890 18 661 2 631 988 1 643 875 5 526 639
Mars 3 899 4 880 -981 20 903 2 605 899 1 706 820 5 527 459
April 3 753 4 861 -1 108 21 146 1 632 489 1 143 70 5 527 529
Maj 3 869 4 609 -740 21 744 1 629 544 1 085 384 5 527 913
Juni 3 851 4 335 -484 25 690 2 239 806 1 433 1 011 5 528 924
Juli 4 178 4 297 -119 27 927 3 005 932 2 073 2 010 5 530 934
Augusti 4 181 4 162 19 41 369 2 628 1 318 1 310 1 399 5 532 333
1) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. augusti 2020, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/08/vamuu_2020_08_2020-09-22_tau_001_sv.html