Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019

Månad Levande
födda
Döda     Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Den totala förändringen 1) Folkmängd   
Totalt 38 351 44 558 -6 207 244 458 27 523 12 541 14 982 8 387 5 526 306
Januari 3 866 5 127 -1 261 20 999 2 797 1 372 1 425 -421 5 517 498
Februari 3 288 4 390 -1 102 17 117 2 262 932 1 330 242 5 517 740
Mars 3 776 4 851 -1 075 17 926 2 416 1 057 1 359 304 5 518 044
April 3 751 4 395 -644 19 821 2 200 935 1 265 642 5 518 686
Maj 3 733 4 353 -620 22 885 2 576 1 061 1 515 895 5 519 581
Juni 3 815 4 098 -283 26 726 2 956 1 005 1 951 1 672 5 521 253
Juli 4 125 4 305 -180 26 836 3 089 1 202 1 887 1 757 5 523 010
Augusti 4 117 4 208 -91 41 165 4 030 2 108 1 922 1 854 5 524 864
September 4 044 4 317 -273 30 060 3 046 1 823 1 223 986 5 525 850
Oktober 3 836 4 514 -678 20 923 2 151 1 046 1 105 456 5 526 306
1) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2019, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/10/vamuu_2019_10_2019-11-26_tau_001_sv.html