Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2017

Månad /
Kvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Hela
förändringen
Folkmängd
Totalt 38 311 39 824 -1 513 224 621 19 625 11 425 8 200 6 687 5 509 984
Januari 4 152 5 496 -1 344 21 583 2 445 1 454 991 -353 5 502 944
Februari 3 813 4 465 -652 17 324 2 137 1 000 1 137 485 5 503 429
Mars 4 175 4 541 -366 17 906 2 368 1 033 1 335 969 5 504 398
1. kvartal 12 140 14 502 -2 362 56 813 6 950 3 487 3 463 1 101 5 504 398
April 4 059 4 384 -325 19 411 2 053 907 1 146 821 5 505 219
Maj 4 333 4 509 -176 24 322 1 961 1 002 959 783 5 506 002
Juni 4 422 4 208 214 27 663 1 959 1 216 743 957 5 506 959
2. kvartal 12 814 13 101 -287 71 396 5 973 3 125 2 848 2 561 5 506 959
Juli 4 611 4 097 514 26 903 2 229 1 189 1 040 1 554 5 508 513
Augusti 4 556 4 088 468 39 707 2 414 2 024 390 858 5 509 371
September 4 190 4 036 154 29 802 2 059 1 600 459 613 5 509 984
3. kvartal 13 357 12 221 1 136 96 412 6 702 4 813 1 889 3 025 5 509 984
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2017

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Matti Saari 029 551 3401, Joni Rantakari 029 551 3249, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2017, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/09/vamuu_2017_09_2017-10-24_tau_001_sv.html