Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2017

Månad Levande
födda
Döda     Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Folkökning Folkmängd   
Totalt 34 117 35 702 -1 585 194 742 17 561 9 556 8 005 6 420 5 509 717
Januari 4 152 5 495 -1 343 21 587 2 445 1 449 996 -347 5 502 950
Februari 3 813 4 465 -652 17 333 2 139 989 1 150 498 5 503 448
Mars 4 175 4 541 -366 17 923 2 366 1 030 1 336 970 5 504 418
April 4 059 4 383 -324 19 433 2 050 899 1 151 827 5 505 245
Maj 4 333 4 504 -171 24 380 1 968 992 976 805 5 506 050
Juni 4 422 4 200 222 27 747 1 960 1 207 753 975 5 507 025
Juli 4 611 4 089 522 26 979 2 261 1 182 1 079 1 601 5 508 626
Augusti 4 552 4 025 527 39 360 2 372 1 808 564 1 091 5 509 717

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. augusti 2017, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/08/vamuu_2017_08_2017-09-21_tau_001_sv.html