Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2017

Månad Levande
födda
Döda     Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Folkökning Folkmängd   
Totalt 29 558 31 564 -2 006 155 064 15 031 7 608 7 423 5 417 5 508 714
Januari 4 152 5 496 -1 344 21 597 2 444 1 447 997 -347 5 502 950
Februari 3 813 4 465 -652 17 349 2 142 986 1 156 504 5 503 454
Mars 4 173 4 540 -367 17 945 2 371 1 031 1 340 973 5 504 427
April 4 058 4 379 -321 19 470 2 052 898 1 154 833 5 505 260
Maj 4 332 4 501 -169 24 434 1 968 988 980 811 5 506 071
Juni 4 421 4 191 230 27 770 1 958 1 196 762 992 5 507 063
Juli 4 609 3 992 617 26 499 2 096 1 062 1 034 1 651 5 508 714

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juli 2017, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/07/vamuu_2017_07_2017-08-24_tau_001_sv.html