Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.6.2017

Den preliminära folkmängden i Finland 5 504 913 i slutet av mars

Nya offentliggöranden kommer inte att produceras gällande förhandsuppgifter om befolkningen år 2017. Reviderade siffror för år 2017 publiceras vid en tidpunkt som meddelas senare.

Korrigering 16.6.2017. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 504 913 i slutet av mars 2017. Folkmängden i Finland ökade under januari-mars med 1 616 personer, dvs. med  612 personer mera än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 3 868 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. födelseöverskottet, var negativt, eftersom antalet döda var 2 252 mer än antalet födda

Folkökningen månadsvis 2014–2017*

Folkökningen månadsvis 2014–2017*

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (296,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 9.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/03/vamuu_2017_03_2017-06-09_tie_001_sv.html