Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2016 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2015, kvartal I–IV

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring Folkökning
  2016* Förändring från året innan 2016* Förändring från
året innan
2016* Förändring från
året innan
2016* Förändring från
året innan
HELA LANDET -984 -3 964 - - 16 269 3 828 15 285 -270
FASTA FINLAND -981 -3 971 -48 -43 16 078 3 706 15 049 -439
Nyland 5 183 -704 6 486 537 6 539 1 520 18 208 1 335
Egentliga Finland -627 -587 622 24 1 097 119 1 092 -506
Satakunta -896 -273 -1 043 -288 527 160 -1 412 -386
Egentliga Tavastland -476 -166 -872 -283 454 163 -894 -254
Birkaland 209 -336 1 831 464 1 125 300 3 165 433
Päijänne-Tavastland -626 -269 34 368 573 309 -19 375
Kymmenedalen -816 -39 -956 -196 654 269 -1 118 52
Södra Karelen -687 -118 -417 46 343 -49 -761 -152
Södra Savolax -1 099 -41 -661 -104 383 16 -1 377 -120
Norra Savolax -719 -113 -142 -128 441 126 -420 -142
Norra Karelen -627 -140 -491 -214 487 199 -631 -128
Mellersta Finland -335 -325 4 -73 677 338 346 -74
Södra Österbotten -277 -126 -639 180 198 51 -718 96
Österbotten 196 -82 -999 -360 554 -326 -249 -772
Mellersta Österbotten 173 35 -336 -214 150 -29 -13 -213
Norra Österbotten 1 354 -541 -1 377 -301 1 068 346 1 045 -473
Kajanaland -351 33 -462 144 279 91 -534 261
Lappland -560 -179 -630 355 529 103 -661 229
ÅLAND -3 7 48 43 191 122 236 169
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2016

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2016, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2016 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2015, kvartal I–IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/12/vamuu_2016_12_2017-01-25_tau_004_sv.html