Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.11.2015

Den preliminära folkmängden i Finland 5 485 210 i slutet av oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 485 210 i slutet av oktober. Folkmängden i Finland ökade under januari-oktober med 13 460 personer, dvs. med 5 600 personer färre än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 10 160 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 3 300 personer.

Folkökningen månadsvis 2012–2015*

Folkökningen månadsvis 2012–2015*

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/10/vamuu_2015_10_2015-11-19_tie_001_sv.html