Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2014

Månad/ kvartal Levande födda Döda        Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen    Folkmängd   
 
Totalt 57 079 51 595 5 484 266 017 31 947 14 412 17 535 23 019 5 474 289
 
Januari 4 802 4 619 183 19 014 2 503 1 351 1 152 1 335 5 452 605
Februari 4 334 4 135 199 15 770 1 955 999 956 1 155 5 453 760
Mars 4 808 4 384 424 17 041 2 188 1 152 1 036 1 460 5 455 220
                   
1. kvartalet 13 944 13 138 806 51 825 6 646 3 502 3 144 3 950 5 455 220
                   
April 4 681 4 521 160 17 847 2 058 869 1 189 1 349 5 456 569
Maj 4 995 4 494 501 22 505 2 251 968 1 283 1 784 5 458 353
Juni 4 876 4 006 870 25 305 2 747 1 090 1 657 2 527 5 460 880
                   
2. kvartalet 14 552 13 021 1 531 65 657 7 056 2 927 4 129 5 660 5 460 880
                   
Juli 5 232 4 385 847 23 126 2 806 1 125 1 681 2 528 5 463 408
Augusti 5 048 4 184 864 38 565 3 740 2 118 1 622 2 486 5 465 894
September 5 063 4 274 789 30 047 3 438 1 745 1 693 2 482 5 468 376
                   
3. kvartalet 15 343 12 843 2 500 91 738 9 984 4 988 4 996 7 496 5 468 376
                   
Oktober 4 778 4 358 420 20 084 2 480 1 123 1 357 1 777 5 470 153
November 4 228 3 978 250 17 078 2 765 920 1 845 2 095 5 472 248
December 4 234 4 257 -23 19 635 3 016 952 2 064 2 041 5 474 289
                   
4. kvartalet 13 240 12 593 647 56 797 8 261 2 995 5 266 5 913 5 474 289

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Matti Saari 029 551 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.01.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2014, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/12/vamuu_2014_12_2015-01-27_tau_001_sv.html