Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.11.2014

Den preliminära folkmängden i Finland 5 470 437 i slutet av oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 470 437 i slutet av oktober 2014. Folkmängden i Finland ökade under januari-oktober med 19 170 personer, dvs. med 2 530 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 13 540 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 5 630 personer.

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-oktober flyttade 25 870 personer till Finland från utlandet, medan 12 330 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 1 570 färre och antalet utvandringar var 60 fler jämfört med året innan. Av invandrarna var 6 780 och av utvandrarna 8 480 finska medborgare.

Under januari-oktober föddes 48 600 barn, dvs. 780 barn färre än under motsvarande period år 2013. Antalet döda var 42 970, dvs. 120 personer fler än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till 228 720 under perioden januari-oktober. Jämfört med januari-oktober året innan var det en minskning med 1 180 omflyttningar enligt 2014 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Irma Pitkänen 029 551 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/10/vamuu_2014_10_2014-11-20_tie_001_sv.html