Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2014 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2013, kvartal I-III

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2014*       Förändring 2014*       Förändring 2014*       Förändring 2014*       Förändring
HELA LANDET 5 006 -852 0 0 12 333 -1 398 17 339 -2 250
FASTA FINLAND 4 966 -854 -69 -34 12 233 -1 419 17 130 -2 307
Nyland 5 096 -140 3 855 617 5 707 -167 14 658 310
Egentliga Finland 201 139 265 -381 1 000 79 1 466 -163
Satakunta -398 5 -464 -64 366 -116 -496 -175
Egentliga Tavastland -73 113 -174 159 259 -185 12 87
Birkaland 545 -356 1 226 -92 608 -230 2 379 -678
Päijänne-Tavastland -302 -88 -222 -86 285 -68 -239 -242
Kymmenedalen -406 31 -763 -270 534 -4 -635 -243
Södra Karelen -382 -40 -214 -237 257 -58 -339 -335
Södra Savolax -646 0 -225 -8 206 -43 -665 -51
Norra Savolax -423 -173 285 292 344 -32 206 87
Norra Karelen -254 -5 -162 107 316 -13 -100 89
Mellersta Finland 110 -227 -301 56 280 -57 89 -228
Södra Österbotten -51 -76 -538 -101 221 -113 -368 -290
Österbotten 356 96 -337 86 725 -143 744 39
Mellersta Österbotten 185 25 -170 83 125 18 140 126
Norra Österbotten   1741 -71 -738 -225 622 10 1625 -286
Kajanaland -170 -4 -552 35 145 -47 -577 -16
Lappland -163 -83 -840 -5 233 -250 -770 -338
ÅLAND 40 2 69 34 100 21 209 57
1) Områdesindelningen 1.1.2014

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Irma Pitkänen 029 551 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2014, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2014 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2013, kvartal I-III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/09/vamuu_2014_09_2014-10-21_tau_004_sv.html