Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2014 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2013, kvartal I-II

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2014*       Förändring 2014*       Förändring 2014*       Förändring 2014*       Förändring
HELA LANDET 2 473 48 - - 6 716 -1 667 9 189 -1 619
FASTA FINLAND 2 448 46 -64 -50 6 599 -1 656 8 983 -1 660
Nyland 3 197 198 3 697 608 3 332 -407 10 226 399
Egentliga Finland 77 103 -267 -335 511 -52 321 -284
Satakunta -315 -6 -149 -88 193 -141 -271 -235
Egentliga Tavastland -79 64 62 21 157 -123 140 -38
Birkaland 237 -205 269 -154 296 -58 802 -417
Päijänne-Tavastland -225 -94 118 73 122 -118 15 -139
Kymmenedalen -292 61 -94 -38 279 -21 -107 2
Södra Karelen -251 38 -225 -73 101 -35 -375 -70
Södra Savolax -480 -3 -127 -28 97 -67 -510 -98
Norra Savolax -358 -90 -212 43 165 -22 -405 -69
Norra Karelen -212 19 -446 -77 182 -19 -476 -77
Mellersta Finland 2 -154 -625 85 122 -70 -501 -139
Södra Österbotten -83 -34 85 -6 84 -102 86 -142
Österbotten 229 131 -646 -154 381 -102 -36 -125
Mellersta Österbotten 143 78 21 102 93 -11 257 169
Norra Österbotten   1 102 -35 -576 -136 272 -74 798 -245
Kajanaland -130 -8 -194 54 87 -42 -237 4
Lappland -114 -17 -755 53 125 -192 -744 -156
ÅLAND 25 2 64 50 117 -11 206 41
1) Områdesindelningen 1.1.2014

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.07.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2014, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2014 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2013, kvartal I-II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/06/vamuu_2014_06_2014-07-22_tau_004_sv.html