Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.2.2014

Den preliminära folkmängden i Finland 5 452 821 i slutet av januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 452 821 i slutet av januari 2014. Folkmängden i Finland ökade under januari med 1 400 personer, dvs. med 50 personer färre än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 1 100 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 300 personer.

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari flyttade 2 350 personer till Finland från utlandet, medan 1 250 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 400 och antalet utvandringar var 100 färre jämfört med året innan. Av invandrarna var 600 och av utvandrarna 900 finska medborgare.

Under januari föddes 4 800 barn, dvs. 50 barn färre än under motsvarande period år 2013. Antalet döda var 4 500, dvs. 300 personer färre än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 18 850 i slutet av januari. Detta var 950 flyttningar färre än året innan enligt 2014 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 09 1734 3367, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. januari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/01/vamuu_2014_01_2014-02-25_tie_001_sv.html