Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I–III

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2013*       Förändring 2013*     Förändring 2013*      Förändring 2013*     Förändring
HELA LANDET 5 985 -718 - - 13 224 581 19 209 -137
FASTA FINLAND 5 948 -760 -40 22 13 153 585 19 061 -153
Nyland 5 271 21 3 191 851 5 679 -14 14 141 858
Egentliga Finland 82 -117 664 253 933 47 1 679 183
Satakunta -406 -59 -394 -126 424 49 -376 -136
Egentliga Tavastland -180 -123 -328 -157 421 19 -87 -261
Birkaland 907 -168 1 310 -62 821 112 3 038 -118
Päijänne-Tavastland -206 -84 -138 -259 345 35 1 -308
Kymmenedalen -434 65 -487 -6 516 46 -405 105
Södra Karelen -337 -18 16 155 309 -25 -12 112
Södra Savolax -639 11 -213 124 235 -75 -617 60
Norra Savolax -243 101 -17 43 363 -74 103 70
Norra Karelen -240 -43 -277 -39 309 -5 -208 -87
Mellersta Finland 340 90 -354 -492 324 -83 310 -485
Södra Österbotten 26 -101 -427 -91 310 -38 -91 -230
Österbotten 264 -67 -418 7 844 308 690 248
Mellersta Österbotten 163 -6 -244 -56 109 8 28 -54
Norra Österbotten   1 823 -297 -511 157 564 112 1 876 -28
Kajanaland -165 54 -573 -143 179 61 -559 -28
Lappland -78 -19 -840 -137 468 102 -450 -54
ÅLAND 37 42 40 -22 71 -4 148 16
1) Områdesindelningen 1.1.2013

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 09 1734 3367, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2013, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I–III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/09/vamuu_2013_09_2013-10-22_tau_004_sv.html