Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.9.2013

Den preliminära folkmängden i Finland 5 442 322 i slutet av augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 442 322 i slutet av augusti 2013. Folkmängden i Finland ökade under januari-augusti med 15 650 personer, dvs. med 1 150 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 10 750 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 4 900 personer.

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-augusti flyttade 19 350 personer till Finland från utlandet, medan 8 650 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 1 000 och antalet utvandringar var 600 färre jämfört med året innan. Av invandrarna var 5 750 och av utvandrarna 6 100 finska medborgare.

Under januari-augusti föddes 39 400 barn, dvs. 1 000 barn färre än under motsvarande period år 2012. Antalet döda var 34 500, dvs. 200 personer färre än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 179 400 i slutet av augusti. Detta var 6 750 flyttningar färre än året innan enligt 2013 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. augusti 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/08/vamuu_2013_08_2013-09-19_tie_001_sv.html