Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I–II

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2013*       Förändring 2013*     Förändring 2013*      Förändring 2013*     Förändring
HELA LANDET 2 524 -467 - - 7 480 349 10 004 -118
FASTA FINLAND 2 501 -492 -16 33 7 374 380 9 859 -79
Nyland 3 032 -123 3 057 899 3 202 -20 9 291 756
Egentliga Finland -12 26 78 196 535 71 601 293
Satakunta -309 -2 -62 33 288 67 -83 98
Egentliga Tavastland -139 -102 49 - 259 37 169 -65
Birkaland 447 -101 429 -156 318 34 1 194 -223
Päijänne-Tavastland -125 28 53 -130 220 24 148 -78
Kymmenedalen -350 -4 -56 -53 281 -24 -125 -81
Södra Karelen -288 -28 -160 33 120 -98 -328 -93
Södra Savolax -472 -11 -100 27 154 -78 -418 -62
Norra Savolax -262 67 -256 46 176 -47 -342 66
Norra Karelen -227 -28 -371 -159 183 1 -415 -186
Mellersta Finland 159 67 -716 -323 192 -38 -365 -294
Södra Österbotten -46 -67 84 -36 169 8 207 -95
Österbotten 99 -88 -484 -44 448 166 63 34
Mellersta Österbotten 70 1 -72 -48 95 32 93 -15
Norra Österbotten   1 144 -145 -424 62 313 86 1 033 3
Kajanaland -122 65 -240 -50 127 52 -235 67
Lappland -98 -47 -825 -264 294 107 -629 -204
ÅLAND 23 25 16 -33 106 -31 145 -39
1) Områdesindelningen 1.1.2013

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2013, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I–II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/06/vamuu_2013_06_2013-07-23_tau_004_sv.html