Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2013

Den preliminära folkmängden i Finland 5 428 570 i slutet av januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 428 570 i slutet av januari 2013. Folkmängden i Finland ökade under januari med 1 450 personer, dvs. med 250 personer fler än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 1 300 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 150 personer.

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari flyttade 2 550 personer till Finland från utlandet, medan 1 250 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 350 fler och antalet utvandringar 100 färre jämfört med året innan. Av invandrarna var 650 och av utvandrarna 950 finska medborgare.

Under januari föddes 4 850 barn, dvs. 150 barn färre än under motsvarande period år 2012. Antalet döda var 4 700, dvs. 50 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 19 650 i slutet av januari. Detta var 400 flyttningar färre än året innan enligt 2013 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen 09 1734 3262, Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. januari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/01/vamuu_2013_01_2013-02-26_tie_001_sv.html