Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.1.2013

Rekordstor invandring år 2012

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter år 2012, var antalet invandringar 30 420 och av dem var 22 750 invandringar av utländska medborgare. Finlands inflyttningsöverskott från utlandet var 16 800 personer, dvs. lika många som året innan. Inflyttningsöverskottet från utlandet hade en dubbelt så stor betydelse för ökningen av folkmängden som födelseöverskottet. I slutet av år 2012 var den preliminära folkmängden 5 426 090.

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

 Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Folkmängden i Finland ökade under år 2012 med 24 820 personer, vilket är 1 370 färre än året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandringar översteg antalet utvandringar med 16 800. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 8 030 personer.

Enligt den preliminära statistiken för år 2012 flyttade 30 420 personer till Finland från utlandet, medan 13 620 personer flyttade från Finland till utlandet. Antalet invandringar var 940 fler och antalet utvandringar 960 fler än året innan. Av invandrarna var 7 670 finska medborgare och av utvandrarna 9 470. När det gäller invandringen av utländska medborgare hade Finland ett inflyttningsöverskott, medan utvandringen av finska medborgare medförde ett inflyttningsunderskott.

Under året föddes 59 490 barn, dvs. 470 färre barn än år 2011. Antalet döda ökade med 880 personer från föregående år och uppgick till 51 470 personer. Enligt de preliminära uppgifterna för år 2012 var överskottet av födda över döda 8 030 personer. Den naturliga folkökningen minskade sålunda med 1 350 personer från år 2011.

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till 279 180 år 2012. Omflyttningarna mellan kommunerna minskade jämfört med året innan med 2 360 enligt 2012 års kommunindelning.

Ett rekordstort antal personer fick finskt medborgarskap år 2012. Sammanlagt beviljades 8 840 nya medborgarskap i Finland, nästan dubbelt fler än år 2011.

Enligt de preliminära uppgifterna efter landskap ökade folkmängden år 2012 mest i landskapen Nyland och Birkaland. I Nyland var folkökningen 17 420 personer, varav andelen internationell inflyttning och inrikes omflyttning var 10 660 personer. Den näst största folkökningen hade Birkaland, 3 840 personer. Folkökningen var också relativt sett störst i Nyland, 1,1 procent, och i Birkaland, 0,8 procent. I slutet av år 2012 uppgick den preliminära folkmängden i Nyland till 1 566 480 och i Birkaland till 495 310. I Nyland bodde 29 procent och i Birkaland 9 procent av Finlands befolkning.

Folkökningen tilltog mest i landskapet Nyland, där folkmängden år 2012 ökade med 670 personer fler än året innan. Näst mest tilltog folkökningen i Birkaland, dvs. med 240 personer fler än året innan. Den relativa utvecklingen av folkmängden tilltog mest i landskapen Kajanaland och Södra Karelen.

Enligt den preliminära statistiken var befolkningsförlusten störst i Södra Savolax, där minskningen var 1 070 personer. Bakom befolkningsförlusten låg i huvudsak nedgången i födelseöverskottet. Den näst största befolkningsförlusten, 610 personer, hade Kajanaland. I förhållande till folkmängden var befolkningsförlusten störst i samma landskap så att den relativa förlusten var större i Kajanaland än i Södra Savolax. Den preliminära folkmängden uppgick i slutet av år 2012 i Södra Savolax till 152 670 och i Kajanaland till 80 690. I Södra Savolax bodde tre procent och i Kajanaland en och en halv procent av vårt lands befolkning.

Folkökningen avtog mest år 2012 i Österbotten. Där ökade folkmängden med 560 personer, dvs. folkökningen var 650 personer lägre än året innan. Näst mest avtog folkökningen i Egentliga Tavastland, där folkökningen var 230 personer, dvs. 460 personer lägre än året innan. Relativt sett avtog folkökningen mest i Åland och Österbotten.

Antalet flyttningar från ett landskap till ett annat uppgick till 124 780 under år 2012, vilket är 1 770 färre än året innan. Inflyttningsöverskottet vid omflyttningar mellan landskap var kvantitativt sett störst i Nyland och relativt sett störst i Åland. I Nyland var inflyttningsöverskottet 3 080 personer och på Åland 100 personer. I omflyttningen mellan landskap hade Lappland den största förlusten kvantitativt sett och Kajanaland den största relativt sett. I Lappland var inflyttningsunderskottet 850 personer och i Kajanaland 540 personer.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (301,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 22.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/12/vamuu_2012_12_2013-01-22_tie_001_sv.html