Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2011, kvartal I–IV

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2012*       Förändring 2012*       Förändring 2012*      Förändring 2012*      Förändring
HELA LANDET 8 025 -1 351 - - 16 798 -23 24 823 -1 374
FASTA FINLAND 8 045 -1 323 -101 -28 16 740 179 24 684 -1 172
Nyland 6 762 -476 3 077 899 7 584 250 17 423 673
Egentliga Finland 147 -227 298 -283 1 219 103 1 664 -407
Satakunta -528 -119 -364 65 502 140 -390 86
Egentliga Tavastland -87 -160 -233 -474 545 171 225 -463
Birkaland 1 297 219 1 657 196 888 -173 3 842 242
Päijänne-Tavastland -228 35 102 -192 427 37 301 -120
Kymmenedalen -641 -66 -450 149 655 29 -436 112
Södra Karelen -410 -26 -240 201 436 0 -214 175
Södra Savolax -908 -224 -558 -22 395 96 -1 071 -150
Norra Savolax -452 -191 -7 66 569 53 110 -72
Norra Karelen -263 -158 -293 8 396 -57 -160 -207
Mellersta Finland 286 -10 -65 -65 513 44 734 -31
Södra Österbotten 174 138 -299 -63 426 -7 301 68
Österbotten 403 19 -556 -379 715 -294 562 -654
Mellersta Österbotten 228 -25 -240 -2 135 -7 123 -34
Norra Österbotten   2 737 116 -545 -146 607 -155 2 799 -185
Kajanaland -282 43 -537 134 210 -7 -609 170
Lappland -190 -211 -848 -120 518 -44 -520 -375
ÅLAND -20 -28 101 28 58 -202 139 -202
1) Områdesindelningen 1.1.2012

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2012, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2011, kvartal I–IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/12/vamuu_2012_12_2013-01-22_tau_004_sv.html