Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2012

Den preliminära folkmängden i Finland 5 425 056 i slutet av november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 425 056 i slutet av november 2012. Folkmängden i Finland ökade under januari-november med 23 800 personer, dvs. med 1 000 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 15 700 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 8 100 personer.

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-november flyttade 28 500 personer till Finland från utlandet, medan 12 800 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 1 050 och antalet utvandringar 1 000 fler jämfört med året innan. Av invandrarna var 7 150 och av utvandrarna 8 900 finska medborgare.

Under januari-november föddes 55 000 barn, dvs. 350 barn färre än under motsvarande period år 2011. Antalet döda var 46 900, dvs. 700 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 258 850 i slutet av november. Detta var 1 450 flyttningar färre än året innan enligt 2012 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen 09 1734 3262, Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. november 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/11/vamuu_2012_11_2012-12-20_tie_001_sv.html