Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2011, kvartal I–III

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2012*       Förändring 2012*       Förändring 2012*      Förändring 2012*      Förändring
HELA LANDET 6 841 -908 - - 11 869 -946 18 710 -1 854
FASTA FINLAND 6 843 -898 -62 -18 11 820 -796 18 601 -1 712
Nyland 5 308 -246 2 363 360 5 206 -394 12 877 -280
Egentliga Finland 208 -151 405 -23 841 10 1 454 -164
Satakunta -353 -102 -262 145 365 56 -250 99
Egentliga Tavastland -44 -167 -173 -323 395 142 178 -348
Birkaland 1 087 202 1 369 63 684 -198 3 140 67
Päijänne-Tavastland -115 76 123 -137 284 -9 292 -70
Kymmenedalen -490 -47 -485 37 451 -31 -524 -41
Södra Karelen -323 -27 -155 239 330 28 -148 240
Södra Savolax -638 -153 -327 25 306 88 -659 -40
Norra Savolax -341 -202 -60 -101 425 41 24 -262
Norra Karelen -199 -97 -235 22 294 -22 -140 -97
Mellersta Finland 256 -21 119 100 401 21 776 100
Södra Österbotten 134 51 -333 -201 335 41 136 -109
Österbotten 338 -13 -427 -320 509 -288 420 -621
Mellersta Österbotten 169 -26 -185 39 104 -23 88 -10
Norra Österbotten   2 122 61 -665 -114 429 -157 1 886 -210
Kajanaland -219 53 -432 142 113 -43 -538 152
Lappland -57 -89 -702 29 348 -58 -411 -118
ÅLAND -2 -10 62 18 49 -150 109 -142
1) Områdesindelningen 1.1.2012

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2012, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2011, kvartal I–III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/09/vamuu_2012_09_2012-10-25_tau_004_sv.html