Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.9.2012

Den preliminära folkmängden i Finland 5 417 098 i slutet av augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 417 098 i slutet av augusti 2012. Folkmängden i Finland ökade under januari-augusti med 15 850 personer, dvs. med 1 550 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 10 000 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 5 850 personer.

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-augusti flyttade 19 050 personer till Finland från utlandet, medan 9 050 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 250 färre och antalet utvandringar var 650 fler jämfört med året innan. Av invandrarna var 5 550 och av utvandrarna 6 250 finska medborgare.

Under januari-augusti föddes 40 450 barn, dvs. lika många som under motsvarande period år 2011. Antalet döda var 34 600, dvs. 650 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 188 300 i slutet av augusti. Detta var 1 150 flyttningar färre än året innan enligt 2012 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen 09 1734 3262, Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. augusti 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/08/vamuu_2012_08_2012-09-21_tie_001_sv.html