Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2010 och 2011

År/ förändring Kvartal Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen     Äkten- skap     Skils- mässor
2011* I 14 756 13 313 1 443 53 956 5 921 2 914 3 007 4 450 4 449 3 617
2011* II 14 950 12 611 2 339 68 889 6 403 2 660 3 743 6 082 6 492 3 367
2011* III 16 016 12 070 3 946 94 513 9 369 4 254 5 115 9 061 11 783 3 375
2011* IV 14 234 12 440 1 794 61 102 6 554 2 646 3 908 5 702 5 834 3 135
2011* I-IV 59 956 50 434 9 522 278 460 28 247 12 474 15 773 25 295 28 558 13 494
2010* I 15 060 13 082 1 978 50 663 5 172 2 666 2 506 4 484 4 567 3 458
2010* II 15 175 12 328 2 847 67 791 5 764 2 435 3 329 6 176 6 919 3 432
2010* III 15 990 12 479 3 511 90 960 8 302 4 137 4 165 7 676 12 655 3 522
2010* IV 14 755 12 901 1 854 59 896 5 374 2 492 2 882 4 736 5 913 3 229
2010* I-IV 60 980 50 790 10 190 269 310 24 612 11 730 12 882 23 072 30 054 13 641
2011* – 2010* -1 024 -356 -668 - 3 635 744 2 891 2 223 -1 496 -147
1) Statistikårets områdesindelning. Uppgifterna om omflyttningar mellan kommuner åren 2010 och 2011 är inte jämförbara på grund av ändringar i kommunindelningen.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2012, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2010 och 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/03/vamuu_2012_03_2012-04-24_tau_003_sv.html