Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.2.2012

Den preliminära folkmängden i Finland 5 402 758 i slutet av januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 402 758 i slutet av januari 2012. Folkmängden i Finland ökade under januari med 1 350 personer, dvs. med 50 personer fler än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 850 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 500 personer.

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari flyttade 2 000 personer till Finland från utlandet, medan 1 200 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 50 färre och antalet utvandringar var lika stort jämfört med året innan. Av invandrarna var 500 och av utvandrarna 950 finska medborgare.

Under januari föddes 5 000 barn, dvs. 100 barn färre än under motsvarande period år 2011. Antalet döda var 4 500, dvs. 150 personer färre än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 20 100 i slutet av januari. Detta var 300 flyttningar färre än under januari året innan enligt 2012 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. januari 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/01/vamuu_2012_01_2012-02-21_tie_001_sv.html