Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2010 samt förhandsuppgifterna 2011

År/ förändring Kvartal Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen     2) Äkten- skap     Skils- mässor
2011* I-IV 59 956 50 434 9 522 278 460 28 247 12 474 15 773 25 295 28 558 13 494
Förändring 3) -1 024 -453 -571 7 772 2 611 569 2 042 1 446 -1 394 -125
2010 I 15 037 13 035 2 002 50 751 5 321 2 607 2 714 4 716 4 453 3 432
2010 II 15 162 12 321 2 841 67 980 5 922 2 429 3 493 6 334 6 848 3 415
2010 III 15 993 12 492 3 501 91 273 8 517 4 182 4 335 7 836 12 661 3 517
2010 IV 14 788 13 039 1 749 60 684 5 876 2 687 3 189 4 963 5 990 3 255
2010 I-IV 60 980 50 887 10 093 270 688 25 636 11 905 13 731 23 849 29 952 13 619
2009 I 14 792 13 610 1 182 50 739 6 304 2 878 3 426 4 608 4 615 3 449
2009 II 15 286 12 259 3 027 65 176 6 267 2 727 3 540 6 567 7 249 3 314
2009 III 15 780 11 403 4 377 89 147 8 357 3 913 4 444 8 821 13 144 3 453
2009 IV 14 572 12 611 1 961 58 584 5 771 2 633 3 138 5 117 4 828 3 311
2009 I-IV 60 430 49 883 10 547 263 646 26 699 12 151 14 548 25 113 29 836 13 527
2008 I 14 956 13 015 1 941 54 487 6 557 2 922 3 635 5 576 4 756 3 411
2008 II 14 995 12 170 2 825 71 090 7 056 2 809 4 247 7 072 7 251 3 336
2008 III 15 412 11 731 3 681 89 661 9 397 5 130 4 267 7 948 14 124 3 510
2008 IV 14 167 12 178 1 989 53 286 6 104 2 796 3 308 5 234 4 883 3 214
2008 I-IV 59 530 49 094 10 436 268 524 29 114 13 657 15 457 25 830 31 014 13 471
2007 I-IV 58 729 49 077 9 652 278 907 26 029 12 443 13 586 23 529 29 497 13 224
2006 I-IV 58 840 48 065 10 775 272 280 22 451 12 107 10 344 21 375 28 236 13 255
2005 I-IV 57 745 47 928 9 817 274 642 21 355 12 369 8 986 18 969 29 283 13 383
1) Omflyttningen mellan kommunerna enligt 2011 områdesindelningen.
2) Den totala förändringen inkluderar en korrigering av folkmängden i sista kvartalet 2005–2010 av de slutliga uppgifterna.
3) Förändring: 2011* I-IV kvartalen – 2010 I-IV kvartalen

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Eskelinen (09) 1734 3255, Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2011, Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2010 samt förhandsuppgifterna 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/12/vamuu_2011_12_2012-01-26_tau_002_sv.html