Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2011 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2010, kvartal I-III

Område/landskap Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2011*       Förändring 2011*       Förändring 2011*      Förändring 2011*      Förändring
HELA LANDET 7 805 -531 - - 11 308 1 308 19 113 777
FASTA FINLAND 7 796 -495 -42 -16 11 148 1 221 18 902 710
Nyland 5 573 -109 1 998 207 4 901 1 020 12 472 1 118
Egentliga Finland 368 -144 427 -210 675 -122 1 470 -476
Satakunta -253 59 -399 -126 284 5 -368 -62
Egentliga Tavastland 119 187 160 -214 237 50 516 23
Birkaland 888 -48 1 292 260 780 -40 2 960 172
Päijänne-Tavastland -189 -94 277 -3 283 45 371 -52
Kymmenedalen -440 -81 -506 -217 446 -26 -500 -324
Södra Karelen -292 -68 -397 -54 286 -18 -403 -140
Södra Savolax -483 88 -355 -198 202 25 -636 -85
Norra Savolax -132 8 42 456 361 102 271 566
Norra Karelen -105 189 -266 -153 291 -29 -80 7
Mellersta Finland 272 -166 -2 -212 291 32 561 -346
Södra Österbotten 84 105 -123 245 281 8 242 358
Österbotten 360 -143 -122 138 708 153 946 148
Mellersta Österbotten 195 -16 -229 -86 122 35 88 -67
Norra Österbotten   2 063 -124 -530 50 489 66 2 022 -8
Kajanaland -271 -118 -575 -48 144 -2 -702 -168
Lappland 39 -20 -734 149 367 -83 -328 46
ÅLAND 9 -36 42 16 160 87 211 67
  • Områdesindelningen 1.1.2011

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2011, Tabellbilaga 3. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2011 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2010, kvartal I-III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/09/vamuu_2011_09_2011-10-27_tau_003_sv.html