Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2011, kvartal I-II

Lansdskap Invandring Utvandring Nettoinvandring
Totalt      EU 27 -länder   Norden  Totalt     EU 27 -länder   Norden  Totalt     EU 27 -länder   Norden 
HELA LANDET 11 908 5 890 1 747 5 408 3 525 1 534 6 500 2 365 213
FASTA FINLAND 11 644 5 661 1 542 5 267 3 390 1 407 6 377 2 271 135
Nyland 5 336 2 886 558 2 634 1 646 558 2 702 1 240 -
Egentliga Finland 857 443 136 443 308 150 414 135 -14
Satakunta 290 201 38 131 96 27 159 105 11
Egentliga Tavastland 245 128 31 84 59 14 161 69 17
Birkaland 767 407 109 402 256 94 365 151 15
Päijänne-Tavastland 274 113 28 126 81 31 148 32 -3
Kymmenedalen 397 140 36 114 84 32 283 56 4
Södra Karelen 231 70 27 100 47 18 131 23 9
Södra Savolax 204 65 17 60 40 12 144 25 5
Norra Savolax 291 146 38 110 66 37 181 80 1
Norra Karelen 269 65 16 79 46 14 190 19 2
Mellersta Finland 391 158 54 147 93 34 244 65 20
Södra Österbotten 275 174 38 96 72 16 179 102 22
Österbotten 640 229 132 237 163 159 403 66 -27
Mellersta Österbotten 99 38 7 28 24 10 71 14 -3
Norra Österbotten 529 189 101 276 164 84 253 25 17
Kajanaland 116 36 27 19 14 5 97 22 22
Lappland 433 173 149 181 131 112 252 42 37
ÅLAND 264 229 205 141 135 127 123 94 78
  • Områdesindelningen 1.1.2011

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2011, Tabellbilaga 4. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2011, kvartal I-II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/06/vamuu_2011_06_2011-07-26_tau_004_sv.html