Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.6.2011

Den preliminära folkmängden i Finland 5 383 383 i slutet av maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 383 383 i slutet av maj. Folkmängden i Finland ökade under januari-maj 2011 med 8 100 personer, dvs. med 550 personer färre än enligt uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 5 250 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 2 850 personer.

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-maj flyttade 9 700 personer till Finland från utlandet, medan 4 450 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 700 fler och antalet utvandringar 400 fler än året innan. Av invandrarna var 2 750 och av utvandrarna 3 150 finska medborgare.

Under januari-maj föddes 24 600 barn, dvs. 500 barn färre än under motsvarande period år 2010. Antalet döda var 21 750, dvs. 350 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 96 050 i slutet av maj. Detta var 3 900 flyttningar fler än under januari-maj året innan enligt 2011 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. maj 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/05/vamuu_2011_05_2011-06-22_tie_001_sv.html