Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Förhandsuppgifter om in- och utvandrare efter ut-/invandringsland landskapsvis, kvartal I–III 2010

In/utvandringslandskap Invandring Utvandring Nettoinvandring
Totalt     EU27 länder Norden  Totalt     EU27 länder Norden  Totalt    EU27 länder Norden
HELA LANDET 18 714 8 650 2 837 9 058 5 960 2 974 9 656 2 690 -137
Nyland 8 024 4 224 995 4 398 2 820 1 137 3 626 1 404 -142
Östra Nyland 273 143 66 148 105 53 125 38 13
Egentliga Finland 1 429 690 233 662 464 271 767 226 -38
Satakunta 444 313 56 173 133 69 271 180 -13
Egentliga Tavastland 304 148 25 139 96 29 165 52 -4
Birkaland 1 434 575 187 648 389 153 786 186 34
Päijänne-Tavastland 429 185 56 201 132 47 228 53 9
Kymmenedalen 611 194 26 157 84 28 454 110 -2
Södra Karelen 440 90 19 140 70 36 300 20 -17
Södra Savolax 279 95 30 104 72 25 175 23 5
Norra Savolax 419 169 61 164 111 42 255 58 19
Norra Karelen 422 115 55 115 81 37 307 34 18
Mellersta Finland 573 238 92 317 203 91 256 35 1
Södra Österbotten 362 208 40 105 67 31 257 141 9
Österbotten 1 008 300 188 469 339 290 539 -39 -102
Mellersta Österbotten 132 69 34 52 33 21 80 36 13
Norra Österbotten 858 293 163 437 239 127 421 54 36
Kajanaland 189 39 19 51 29 16 138 10 3
Lappland 699 224 209 254 186 168 445 38 41
Åland 385 338 283 324 307 303 61 31 -20
  • Områdesindelningen 1.1.2010

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 3:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 2. Förhandsuppgifter om in- och utvandrare efter ut-/invandringsland landskapsvis, kvartal I–III 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/43/vamuu_2010_43_2010-10-28_tau_002_sv.html