Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.7.2010

Nylands och Ålands inflyttningsöverskott minskade under första halvåret 2010

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter saktade de minskade inflyttningsöverskotten från hemlandet och utlandet ner befolkningsökningen mest i landskapet Nyland under första halvåret 2010. I förhållande till folkmängden minskade inflyttningsöverskottet och befolkningsökningen mest på Åland.

Den relativa totala nettoflyttningen efter landskap 2009–2010*, kvartal I-II

Den relativa totala nettoflyttningen efter landskap 2009–2010*, kvartal I-II

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter efter landskap minskade den totala nettoflyttningen under januari–juni 2010 kvantitativt mest i landskapet Nyland jämfört med motsvarande period året innan. Nettoflyttningen mellan landskapen och nettoinvandringen räknas med i den totala nettoflyttningen. I Nyland minskade inflyttningsöverskottet preliminärt med 1 390 flyttningar – inflyttningsöverskottet var ändå 3 360 flyttningar. I förhållande till folkmängden minskade den totala nettoflyttningen mest i landskapet Åland. Där var inflyttningsöverskottet under första halvåret 150 flyttningar, vilket var 90 flyttningar färre än under motsvarande period året innan. Orsaken till det lägre inflyttningsöverskottet i Nyland var minskningen av både nettoinvandringen och nettoflyttningen mellan landskapen. På Åland minskade inflyttningsöverskottet främst på grund av att nettoinvandringen minskade. Den totala nettoflyttningen i Nyland var kvantitativt sett ändå fortfarande högre än nettoflyttningen i de övriga landskapen. I förhållande till folkmängden översteg den totala nettoflyttningen på Åland siffrorna för de övriga landskapen.

Den totala nettoflyttningen var i januari-juni både kvantitativt och relativt sett mest negativ i landskapet Lappland. Där var flyttningsförlusten 510 flyttningar. Lapplands flyttningsförlust uppstod av omflyttningen mellan landskapen: utflyttningarna var 780 fler än inflyttningarna. Nettoinvandringen visade däremot i Lappland ett inflyttningsöverskott på 270 flyttningar.

Enligt den preliminära statistiken tilltog den naturliga folkökningen kvantitativt sett mest, med 300 personer, i landskapet Nyland under årets första halvår jämfört med motsvarande siffra året innan. Med den naturliga folkökningen avses skillnaden mellan levande födda och döda. I Nyland var den naturliga folkökningen under första halvåret 3 560 personer: 8 720 barn föddes och 5 160 personer dog. I hela landet var den naturliga folkökningen under första halvåret 4 890 personer, dvs. 680 fler än under motsvarande period året innan. Relativt sett tilltog den naturliga folkökningen mest i landskapet Södra Karelen, men var ändå kvantitativt sett alltjämt negativ: antalet döda var 770 och levande födda 630. Uppgången i den naturliga folkökningen i såväl landskapet Nyland som Södra Karelen var en följd av både en ökning av antalet levande födda och en minskning av antalet döda jämfört med första halvåret året innan.

Den naturliga folkökningen minskade i januari–juni både kvantitativt och relativt sett mest i landskapet Norra Karelen, där siffran redan tidigare var negativ: antalet döda var nu 250 personer fler än antalet levande födda, medan antalet döda under motsvarande period året innan var 70 fler än antalet levande födda. Orsaken till förändringen var både en ökning av antalet döda och en minskning av antalet levande födda.

Totalförändringen i folkmängden är den naturliga folkökningen plus den totala nettoflyttningen. Enligt de preliminära uppgifterna efter landskap minskade totalförändringen kvantitativt sett mest, med 1 100 personer, i Nyland under första halvåret jämfört med motsvarande period året innan. Orsaken var att den naturliga folkökningen i Nyland tilltog i mindre mån än inflyttningsöverskotten minskade. Trots detta ökade folkmängden i Nyland kvantitativt sett mer än i övriga landskap, med 6 920 personer. I förhållande till folkmängden var endast folkökningen på Åland, 160 personer, högre än i Nyland. Den relativa folkökningen avtog dock mest i landskapet Åland. Där låg den naturliga folkökningen ungefär på föregående års nivå, men inflyttningsöverskotten minskade.

Folkmängden minskade i januari–juni både kvantitativt och relativt sett mest, med 460 personer, i landskapet Lappland. Inflyttningsöverskottet från utlandet och den naturliga folkökningen räckte i Lappland inte till att täcka förlusterna från omflyttningen mellan landskapen.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (280,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 2:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/42/vamuu_2010_42_2010-07-29_tie_001_sv.html