Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

4. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2009–2010

År/
Årskvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto-
invand-
ring
Hela
föränd-
ringen
Äkten-
skap
Skils-
mässor
2010*
I-II 30 200 25 314 4 886 118 160 10 659 4 899 5 760 10 646 11 296 6 838
2009*
I-II 30 112 25 913 4 199 115 392 11 843 5 647 6 196 10 395 12 042 6 825
2010*–2009*
I-II 88 -599 687 -1 184 -748 -436 251 -746 13
1) Statistikårets områdesindelning. Uppgifterna om omflyttningar mellan kommuner åren 2009 och 2010 är inte jämförbara på grund av ändringar i kommunindelningen.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 2:a kvartalet 2010, 4. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2009–2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/42/vamuu_2010_42_2010-07-29_tau_004_sv.html