Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2009 samt förhandsuppgifterna 2010

Årskvartal och år Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Netto- invandring Hela förändringen 2) Äktenskap Skils- mässor 
I/2010* 15 055 13 071 1 984 50 652 5 114 2 639 2 475 4 459 4 517 3 437
II/2010* 15 145 12 243 2 902 67 508 5 545 2 260 3 285 6 187 6 779 3 401
I-II/2010* 30 200 25 314 4 886 118 160 10 659 4 899 5 760 10 646 11 296 6 838
Förändring                    
I-II 2010* – I-II 2009 122 -555 677 2 039 -1 912 -706 -1 206 -529 -568 75
   
I/2009 14 792 13 610 1 182 50 825 6 304 2 878 3 426 4 608 4 615 3 449
II/2009 15 286 12 259 3 027 65 296 6 267 2 727 3 540 6 567 7 249 3 314
III/2009 15 780 11 403 4 377 89 282 8 357 3 913 4 444 8 821 13 144 3 453
IV/2009 14 572 12 611 1 961 58 741 5 771 2 633 3 138 5 117 4 828 3 311
   
I/2008 14 956 13 015 1 941 54 600 6 557 2 922 3 635 5 576 4 756 3 411
II/2008 14 995 12 170 2 825 71 208 7 056 2 809 4 247 7 072 7 251 3 336
III/2008 15 412 11 731 3 681 89 830 9 397 5 130 4 267 7 948 14 124 3 510
IV/2008 14 167 12 178 1 989 53 394 6 104 2 796 3 308 5 234 4 883 3 214
   
I–IV 2009 60 430 49 883 10 547 264 144 26 699 12 151 14 548 25 113 29 836 13 527
I–IV 2008 59 530 49 094 10 436 269 032 29 114 13 657 15 457 25 830 31 014 13 471
I–IV 2007 58 729 49 077 9 652 279 376 26 029 12 443 13 586 23 529 29 497 13 224
I–IV 2006 58 840 48 065 10 775 272 791 22 451 12 107 10 344 21 375 28 236 13 255
I–IV 2005 57 745 47 928 9 817 275 208 21 355 12 369 8 986 18 969 29 283 13 383
Förändring  
2009–2008 900 789 111 -4 888 -2 415 -1 506 -909 -717 -1 178 56
2008–2007 801 17 784 -10 344 3 085 1 214 1 871 2 301 1 517 247
2007–2006 -111 1 012 -1 123 6 585 3 578 336 3 242 2 154 1 261 -31
2006–2005 1 095 137 958 -2 417 1 096 -262 1 358 2 406 -1 047 -128
1) Omflyttningen mellan kommunerna enligt 2010 områdesindelningen
2) Den totala förändringen inkluderar en korrigering av folkmängden i sista kvartalet 2005–2009 av de slutliga uppgifterna

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 2:a kvartalet 2010, 3. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2009 samt förhandsuppgifterna 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/42/vamuu_2010_42_2010-07-29_tau_003_sv.html