Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter ut-/indvandringsland landskapsvis 2010, kvartal I–II

In/utvandringslandskap Invandring Utvandring Nettoinvandring
Totalt     EU 27 -länder Norden   Totalt     EU 27 -länder Norden   Totalt     EU 27 -länder    Norden 
HELA LANDET 10 659 4 930 1 664 4 899 3 109 1 509 5 760 1 821 155
Nylands landskap 4 516 2 316 530 2 414 1 503 567 2 102 813 -37
Östra Nylands landskap 160 77 37 79 57 28 81 20 9
Egentliga Finlands landskap 795 392 139 358 229 168 437 163 -29
Satakunta landskap 283 205 41 97 74 43 186 131 -2
Egentliga Tavastlands landskap 168 93 14 74 52 14 94 41
Birkalands landskap 761 338 111 344 196 79 417 142 32
Päijänne-Tavastlands landskap 228 98 29 128 79 32 100 19 -3
Kymmenedalens landskap 341 116 15 93 45 17 248 71 -2
Södra Karelens landskap 203 49 13 89 41 17 114 8 -4
Södra Savolax landskap 193 60 23 68 58 20 125 2 3
Norra Savolax landskap 256 107 42 81 54 23 175 53 19
Norra Karelens landskap 256 75 36 56 42 15 200 33 21
Mellersta Finlands landskap 291 119 61 161 104 50 130 15 11
Södra Österbottens landskap 218 116 27 62 35 16 156 81 11
Österbottens landskap 582 177 109 215 151 119 367 26 -10
Mellersta Österbottens landskap 76 35 18 24 15 7 52 20 11
Norra Österbottens landskap 543 182 105 245 128 64 298 54 41
Kajanalands landskap 120 27 10 18 8 3 102 19 7
Lapplands landskap 426 134 130 157 113 102 269 21 28
Åland 243 214 174 136 125 125 107 89 49
  • Områdesindelning 1.1.2010

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 2:a kvartalet 2010, 2. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter ut-/indvandringsland landskapsvis 2010, kvartal I–II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/42/vamuu_2010_42_2010-07-29_tau_002_sv.html