Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2010 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2009, kvartal I-II

Område Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring Hela förändringen 
2010*     Förändring 2010*    Förändring 2010*   Förändring 2010*    Förändring
HELA LANDET 4 886 677 5 760 -1 206 10 646 -529
Nylands landskap 3 559 295 1 256 -634 2 102 -756 6 917 -1 095
Östra Nylands landskap 27 -93 311 65 81 -3 419 -31
Egentliga Finlands landskap 345 136 135 134 437 10 917 280
Satakunta landskap -258 -65 -16 182 186 -92 -88 25
Egentliga Tavastlands landskap -84 -71 325 5 94 14 335 -52
Birkalands landskap 628 252 290 -244 417 69 1 335 77
Päijänne-Tavastlands landskap -114 45 288 29 100 -80 274 -6
Kymmenedalens landskap -234 50 111 130 248 -105 125 75
Södra Karelens landskap -141 135 -238 -7 114 -87 -265 41
Södra Savolax landskap -400 -10 48 146 125 -18 -227 118
Norra Savolax landskap -143 -21 -357 -11 175 40 -325 8
Norra Karelens landskap -250 -180 -179 229 200 38 -229 87
Mellersta Finlands landskap 232 19 -436 -142 130 -89 -74 -212
Södra Österbottens landskap -93 -87 72 159 156 -10 135 62
Österbottens landskap 281 57 -427 -272 367 15 221 -200
Mellersta Österbottens landskap 150 -13 38 131 52 -17 240 101
Norra Österbottens landskap 1 428 127 -330 87 298 -61 1 396 153
Kajanalands landskap -107 26 -150 55 102 22 -155 103
Lapplands landskap 49 66 -780 -34 269 -10 -462 22
Åland 11 9 39 -8 107 -86 157 -85
  • Områdesindelningen 1.1.2010

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 2:a kvartalet 2010, 1. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2010 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2009, kvartal I-II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/42/vamuu_2010_42_2010-07-29_tau_001_sv.html