Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.11.2010

Den preliminära folkmängden i Finland 5 371 891 i slutet av oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 371 891 i slutet av oktober. Folkmängden i Finland ökade under januari-oktober med 20 450 personer. Folkökningen var 1 550 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 11 050 personer.

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Fram till slutet av oktober år 2010 föddes 51 450 barn, dvs. 600 fler än under januari-oktober förra året. Antalet döda var 42 000, dvs. 600 personer fler än under januari-oktober 2009. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-oktober 21 100 personer till Finland från utlandet, medan 10 050 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 1 950 personer och utvandringen med 450 personer.

Fram till slutet av oktober uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 229 700. Omflyttningarna ökade med 3 750 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2010.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/10/vamuu_2010_10_2010-11-18_tie_001_sv.html