Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2009–2010

Kvartal och år Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen Äktenskap Skils- mässor
1. kvartal 2010 15 059 13 076 1 983 50 659 5 123 2 656 2 467 4 450 4 546 3 449
2. kvartal 2010 15 169 12 324 2 845 67 782 5 637 2 422 3 215 6 060 6 882 3 424
3. kvartal 2010 15 979 12 390 3 589 90 704 7 954 3 980 3 974 7 563 12 565 3 506
I-III 2010 46 207 37 790 8 417 209 145 18 714 9 058 9 656 18 073 23 993 10 379
1. kvartal 2009 14 815 13 650 1 165 50 508 5 876 2 958 2 918 4 083 4 733 3 493
2. kvartal 2009 15 297 12 263 3 034 64 884 5 967 2 689 3 278 6 312 7 309 3 332
3. kvartal 2009 15 769 11 378 4 391 88 559 8 023 3 841 4 182 8 573 13 133 3 443
I-III 2009 45 881 37 291 8 590 203 951 19 866 9 488 10 378 18 968 25 175 10 268
I-III 2010*- I-III 2009 326 499 -173 -1 152 -430 -722 -895 -1 182 111
1) Statistikårets områdesindelning. Uppgifterna om omflyttningar mellan kommuner åren 2009 och 2010 är inte jämförbara på grund av ändringar i kommunindelningen.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2010, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2009–2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/09/vamuu_2010_09_2010-10-21_tau_003_sv.html