Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.8.2010

Den preliminära folkmängden i Finland 5 364 418 i slutet av juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 364 418 i slutet av juli. Folkmängden i Finland ökade under januari-juli med 13 000 personer. Folkökningen var 1 200 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 7 000 personer.

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Fram till slutet av juli år 2010 föddes 35 650 barn, dvs. 250 fler än under januari-juli förra året. Antalet döda var 29 650, dvs. 100 personer färre än under januari-juli 2009. Antalet döda i juli i år var det största efter kriget. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-juli 12 900 personer till Finland från utlandet, medan 5 900 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 2 200 personer och utvandringen med 650 personer.

Fram till slutet av juli uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 142 000. Omflyttningarna ökade med 2 700 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2010.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juli 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/07/vamuu_2010_07_2010-08-19_tie_001_sv.html