Tilläggsuppgifter

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Om du vill bli kontaktad, ge dina kontaktuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): FPA:s handikappförmåner och -tjänster [e-publikation].
Helsinki: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 28.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamet/yht_sv.html