Figurbilaga 2. Största befolkningsgrupper med främmande språk som modersmål 1993, 2003 och 2013

Figurbilaga 2. Största befolkningsgrupper med främmande språk som modersmål 1993, 2003 och 2013

Källa: Befolkningsstruktur 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2013, Figurbilaga 2. Största befolkningsgrupper med främmande språk som modersmål 1993, 2003 och 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2013/vaerak_2013_2014-03-21_kuv_002_sv.html