Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Folkmängd efter område samt förändringen av folkmängden 31.12.2008

Län och landskap Folkmängd och förändringen av folkmängden
  31.12.2008 31.12.2007 Förändring 2008 1) se fotnote Procent 1) se fotnote Förändring 2008 2) se fotnote Procent 2) se fotnote
HELA LANDET 5 326 314 5 300 484 25 830 0,5 25 830 0,5
FASTA FINLAND 5 298 858 5 273 331 25 527 0,5 25 527 0,5
SÖDRA FINLANDS LÄN 2 192 601 2 173 509 19 092 0,9 19 092 0,9
Nylands landskap 1 408 020 1 388 964 19 056 1,4 17 010 1,2
Östra Nylands landskap 93 491 94 755 -1 264 -1,3 782 0,8
Egentliga Tavastlands landskap 173 041 171 449 1 592 0,9 1 592 0,9
Päijänne-Tavastlands landskap 200 847 200 061 786 0,4 786 0,4
Kymmenedalens landskap 182 754 183 564 -810 -0,4 -810 -0,4
Södra Karelens landskap 134 448 134 716 -268 -0,2 -268 -0,2
VÄSTRA FINLANDS LÄN 1 881 806 1 874 764 7 042 0,4 7 042 0,4
Egentliga Finlands landskap 461 177 459 235 1 942 0,4 1 942 0,4
Satakunta landskap 227 652 228 431 -779 -0,3 -779 -0,3
Birkalands landskap 480 705 476 631 4 074 0,9 4 074 0,9
Mellersta Finlands landskap 271 747 270 701 1 046 0,4 1 046 0,4
Södra Österbottens landskap 193 511 193 815 -304 -0,2 -304 -0,2
Österbottens landskap 175 985 174 987 998 0,6 998 0,6
Mellersta Österbottens landskap 71 029 70 964 65 0,1 65 0,1
ÖSTRA FINLANDS LÄN 571 184 573 478 -2 294 -0,4 -2 294 -0,4
Södra Savolax landskap 156 632 157 862 -1 230 -0,8 -1 230 -0,8
Norra Savolax landskap 248 423 248 872 -449 -0,2 -449 -0,2
Norra Karelens landskap 166 129 166 744 -615 -0,4 -615 -0,4
ULEÅBORGS LÄN 469 304 467 190 2 114 0,5 2 114 0,5
Norra Österbottens landskap 386 144 383 411 2 733 0,7 2 733 0,7
Kajanalands landskap 83 160 83 779 -619 -0,7 -619 -0,7
LAPPLANDS LÄN 183 963 184 390 -427 -0,2 -427 -0,2
Lapplands landskap 183 963 184 390 -427 -0,2 -427 -0,2
ÅLAND 27 456 27 153 303 1,1 303 1,1
Åland 27 456 27 153 303 1,1 303 1,1
  • 1) Partiella kommunsammanslagningar HAR INTE beaktats vid beräkning av förändring
  • 2) Partiella kommunsammanslagningar har beaktats vid beräkning av förändring

Källa: Befolkningsstatistik 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2008, Folkmängd efter område samt förändringen av folkmängden 31.12.2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2008/vaerak_2008_2009-03-27_tau_002_sv.html