Figurbilaga 3. Befolkning efter ålder 1900–2018 och enligt prognos 2019–2070

Figurbilaga 3. Befolkning efter ålder 1900–2018 och enligt prognos 2019–2070

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. 2019, Figurbilaga 3. Befolkning efter ålder 1900–2018 och enligt prognos 2019–2070 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/2019/vaenn_2019_2019-09-30_kuv_003_sv.html