Figurbilaga 2. Befolkning efter ålder och kön 2011, faktisk

Figurbilaga 2. Befolkning efter ålder och kön 2011, faktisk

Källa: Befolkningsstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. 2012, Figurbilaga 2. Befolkning efter ålder och kön 2011, faktisk . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/2012/vaenn_2012_2012-09-28_kuv_002_sv.html