Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Utrikes sjöfart 2021, juli

Utrikes sjöfart 2021, april

2021
april
Offentliggöranden