Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Utrikes sjöfart 2021, maj

Publicerad: 4.12.2020

Sjötransporter minskade i oktober

I oktober år 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,4 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 2 procent jämfört med oktober året innan. Exporten minskade med 0,2 procent och var 4,5 miljoner ton. Importen minskade med 4 procent och uppgick till totalt 3,9 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Mest transporterades styckegods, totalt 1,5 miljoner ton, vilket var 18 procent av alla transporter. Näst mest oljeprodukter, 1,2 miljoner ton och råolja, 0,8 miljoner ton.

Containertransporter

I oktober 2020 transporterades totalt 1,1 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 6 procent färre än i oktober år 2019. Antalet transporterade containrar var 73 266 (131 770 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 5 procent mätt i ton och importen minskade med 9 procent jämfört med oktober 2019.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 195 559 transportmedel i utrikes sjöfart i oktober 2020. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I oktober transporterades 94 744 personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 58 362 stycken, och släpvagnar för lastbilar, 39 281 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i oktober 2020 totalt 363 706 personer. Mellan Finland och Estland reste 204 560 personer och mellan Finland och Sverige 154 317 personer och mellan Finland och Tyskland 4 829 passagerare. Antalet passagerare var bara 24 procent av passagerarantalet i oktober 2019. I oktober 2020 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 136 192 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 67 023 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (165,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 04.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. oktober 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2020/10/uvliik_2020_10_2020-12-04_tie_001_sv.html