Suomen virallinen tilasto

Ulosottoasiat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ulosottovelallisia 246 000 vuoden 2017 lopussa
6.4.2018
Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2017 lopussa ulosottovelallisten määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Ulosottovelan kokonaissumma oli 8 prosenttia suurempi, kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Yhteensä ulosottovelallisia oli vuoden 2017 lopussa noin 246 000 ja heidän ulosottovelkansa oli yhteensä 4,5 miljardia euroa. Koko vuoden 2017 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 559 000, näistä 313 000 velallisen ulosottoasioiden vireilläolo päättyi ennen vuoden 2017 loppua.

Seuraava julkistus:
10.4.2019

Kuvaus: Tilastokeskus julkaisee tilastoa oikeusministeriön ulosottopiirien ulosottoasioista ja ulosottoasioihin liittyvistä ulosottovelallisista. Ulosottoasioilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana ulosottopiireissä vireillä olleita tai päättyneitä ulosottoasioita. Ulosottoasia luokitellaan avoimeksi tai päättyneeksi sen mukaan jatkuuko asian vireilläolo vielä kalenterivuoden päätyttyä. Ulosottoasian hakijana voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Ulosottovelallinen voi niin ikään olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ulosotto, ulosottovelallinen, velat.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.3.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/uloa/index.html