Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.12.2020

De brittiska bolagens omsättning minskade särskilt inom industrin och handeln

Enligt Statistikcentralens uppgifter var omsättningen för utländska företag i Finland 98 miljarder euro år 2019. Detta var två procent mer än året innan. Mest omsättning genererade de svenska, tyska, amerikanska, danska och brittiska företagen. De brittiska bolagens omsättningsandel av de utländska företagen i Finland var fem procent. Den industriella näringsgrenen var den mest betydande mätt både med antal anställda och med omsättning. Antalet utländska företag ökade något och uppgick till 4 440 företag.

Utländska företags omsättning 2018–2019 efter näringsgren (exkl. A Jordbruk, skogsbruk och fiske) *

Utländska företags omsättning 2018–2019 efter näringsgren (exkl. A Jordbruk, skogsbruk och fiske) *

*de fem mest betydande länderna mätt med omsättning


Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2019/ulkoy_2019_2020-12-17_tie_001_sv.html